Claudia-van-Genugten-1

Claudia van Genugten

Ambitieus onderneemster
en op-en-top teamspeler

logo TonTrans

“Het is een kracht om snel gegronde keuzes te kunnen maken.”


Claudia van Genugten, ambitieus onderneemster met een krachtige  identiteit, groeide samen met haar broer en 4 zussen op in een echt agrarisch ondernemersgezin waar het altijd stevig aanpakken was. Op jonge leeftijd werkte ze al mee in de varkenshouderij en in het akkerbouwbedrijf van haar ouders. Na haar middelbare school volgde Claudia een agrarische opleiding (MAS) en op haar 22e studeerde ze af. Naar eigen zeggen is ze nooit echt uitgeleerd; nieuwe ontwikkelingen en methodes vindt ze erg interessant en leest daar veel over om haar kennis te verbreden en nieuwe inzichten te krijgen. Inmiddels is Claudia ruim 20 jaar aan het werk en staat ze zelfbewust in haar actieve ondernemerschap. Samen met haar broer Ton voert ze met succes de directie over verschillende bedrijven binnen de agrarische sector.

Nieuwe methoden en procesverbetering

Toen Claudia na haar studie full-time in het bedrijf bij haar vader ging werken, heeft ze aan het begin ook korte perioden in het buitenland gewerkt. Hierdoor deed ze extra ervaring op bij collega varkensbedrijven in onder andere Spanje en Duitsland. De opgedane kennis nam ze mee naar ‘huis’ en paste ze deze waar gewenst toe in de dagelijkse routine binnen de varkenshouderij en andere Van Genugten bedrijven. Het ontwikkelen van nieuwe methoden en verbetering van bestaande processen is nog steeds iets dat haar, naast het leiding geven aan de bedrijven, doorlopend bezig houdt.

Varkenshouderijen in Hongarije

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Claudia 15 jaar geleden samen met haar compagnon, meerdere varkenshouderijen in Hongarije opstartte.

 

In deze Oost-Europese regio is men bijzonder blij met deze voedselproducerende varkensbedrijven die samen goed zijn voor de levering van ca. 60.000 varkens per jaar.

De hier uit voortkomende organische mest, of zoals Claudia het zelf liever noemt: de nutriënten, worden in de Hongaarse akkerbouw toegepast om de arme grond weer te verrijken met natuurlijke voedingsstoffen die bodemleven stimuleren en de akkers weer vruchtbaar maken. “Zo zorgen we op verschillende manieren voor een substantiële positieve impuls aan een gezonde voedselketen binnen de lokale markt.”, aldus Claudia.

Orgamex en Tontrans; nutriëntenverwerking en logistiek

Met de uitbreiding van de varkenshouderijen ontstond ook een permanente vraag naar verwerking van organische meststoffen en transportfaciliteiten. Dat leidde ertoe dat Claudia samen met broer Ton in 2008 het bedrijf Tontrans oprichtte en daarnaast het zusterbedrijf Orgamex. Inmiddels is de combinatie van organische mestscheiding en -verwerking door Orgamex en het transportbedrijf uitgegroeid tot een van de voornaamste specialistische marktpartijen binnen de agrarische sector in Nederland. Maar ook binnen veel Europese landen zijn ze actief.

Zowel de mestscheiding als het afvoeren en exporteren van de mest wordt, naast de varkenshouderijen van de Van Genugten Groep, ook verzorgd voor een grote groep collega veehouders binnen Europa. Een mobiele mestcentrifuge maakt het mogelijk om mest ter plekke op de veehouderijen te scheiden. Er blijft dan een vaste fractie en een dunne restvloeistof over.

 


“Mest is het bruine goud”

In het verwerkingsbedrijf in Bladel wordt dagelijks mest opgeslagen en verwerkt tot een stabiele compost voor de akkerbouw. De compostering wordt batchgewijs verzorgd in tunnels door gecontroleerde biologische opwarming met geforceerde beluchting. Na opwarming wordt de compost minimaal 1 uur op 70°C gehouden, het zogenoemde pasteuriseren. Daardoor worden eventuele ziektekiemen en onkruidzaden geëlimineerd, waardoor een natuurlijk product ontstaat dat volledig voldoet aan de Europese richtlijnen voor export.

“Een kwaliteitsproduct dat klaar is om naar de Nederlandse en buitenlandse akkerbouwgebieden vervoerd te worden. Hierdoor voldoen veehouders en producenten aan de Europees bepaalde mestverwerkingsplicht. Daarom zeggen wij vaak: Mest is het bruine goud”, aldus Claudia.

 

Producten maken uit organische mest is een nieuw beroep

Claudia is trots op haar uitdagende beroep. “Ik voel me helemaal op mijn plaats in de agrarische ‘mannenwereld’. Mijn hart ligt duidelijk bij de landbouw- en agrarische sector. Producten maken uit organische mest is een nieuw beroep. Daar geef ik graag invulling aan op mijn eigen manier.

Dat doe ik vol overgave in mijn dagelijks werk binnen onze familiebedrijven, maar ook als voorzitter van sectororganisatie DumiPro. Uitgangspunt van DumiPro is het stimuleren van een professionele agrarische sector die zorgt voor het hergebruik van nutriënten en organische stoffen. Op die manier dragen we bij aan de doelstellingen van Nederland op het gebied van duurzaamheid, milieu en de circulaire economie. Ik vind de materie bijzonder interessant en ik kan vanuit mijn opgedane praktische kennis, ervaring en inzichten meebouwen aan circulaire oplossingen en nieuwe duurzame ontwikkelingen. Dat geeft me enorm veel positieve energie”.

 

50% in het bedrijf en 50% aan het bedrijf

Op de vraag hoe Claudia dat allemaal doet; zoveel activiteiten op verschillende gebieden binnen de keten, antwoordt ze lachend: “Ze noemen mij wel eens ‘i-Claudia’ omdat het lijkt alsof ik overal tegelijk ben. Maar ik werk volgens de verdeling 50% IN en 50% AAN het bedrijf. Dat houdt in dat ik 50% van mijn beschikbare tijd aandacht besteed aan de dagelijkse gang van zaken en de mensen binnen het bedrijf. Met 42 vaste medewerkers en het aansturen van de verschillende teams is het noodzaak de beschikbare tijd goed te verdelen en goed te bepalen waar je het meest van waarde kunt zijn.

Het is belangrijk om teams nadrukkelijk mee te nemen in je plannen en efficiënt te overleggen. Op die manier zorg je ervoor dat het op de zaak goed draait; iedereen weet waar we als bedrijf mee bezig zijn en waar we naartoe gaan.

De andere 50% van de aandacht besteedt ze aan het bedrijf. “Daarmee bedoel ik dat ik de belangrijke projecten en zakelijke ontwikkelingen die het bedrijf aangaan als dossiers aanpak. Moeilijke projecten moet je samen doen. Dus ik betrek mijn mensen regelmatig bij de zwaardere dossiers. Zodat ze zien hoe ik het doe en we samen kunnen bepalen wat de beste oplossing is. Daar leren we dan beiden van en een volgende keer kan iemand het mogelijk alleen oppakken. Dat zorgt voor efficiënt werken en motiveert je medewerkers en geeft ruimte voor groei en initiatief.”

Als manager moet je continue aanstaan

Wat de stijl van leidinggeven is van Claudia van Genugten omschrijft ze als volgt: “Ik ben zorgzaam voor mijn medewerkers. Ik ben heel duidelijk en neem altijd mensen vanuit hartelijkheid mee in een proces. Dat kan over iets positiefs, maar ook over iets negatiefs gaan binnen een proces.

Als je open staat voor kritiek en dat ook aan de ander laat merken, bereik je vaak samen het meeste. Goed samenwerken en risico’s beperken. Ieder doet waar hij of zij goed in is en krijgt daar ook de ruimte toe. Het is belangrijk om elkaar scherp te houden, dat geldt ook voor mijzelf als manager en directeur-eigenaar van een bedrijf. Als manager wil ik het voorbeeld zijn, mensen moeten zien wat en hoe ik iets doe en ervan kunnen leren.”.

 

Claudia-van-Genugten-2

 

Communiceren is belangrijk; het gaat erom wat je zegt en wie je bent

Het is belangrijk om iedereen in z’n waarde laten. Het gaat erom wat je zegt en wat je motivatie daarachter is. Dat maakt je sterker of minder sterk. Het geeft kleur aan wie je bent.”.

De kinderen moeten vooral genieten van hun jeugd

“Het is leuk om te zien hoe mijn kinderen Bart en Lotte het ondernemerschap op natuurlijke wijze al een beetje meekrijgen. Een leuk voorbeeld hiervan is dat ze op jongere leeftijd hadden bedacht om kersen te gaan verkopen. Opa kreeg al snel de opdracht om de kersen te gaan plukken, dat was handig. En samen gingen ze naar de plaatselijke groenteman om te kijken wat een doosje kersen kostte, om zodoende hun eigen prijs te kunnen bepalen. Fantastisch om te zien hoe ze dat aanpakten en dan krijg ik wel een grote glimlach op mijn gezicht. Ergens hebben ze dan toch al iets meegekregen van het ondernemerschap en wilden ze zelf ook iets bedenken in die richting.

Verder zijn we nog helemaal niet bezig met hun toekomst, laat staan met de mogelijke opvolging van onze kinderen in het familiebedrijf. Ze moeten allebei nu vooral genieten van hun jeugd en schooltijd en wat ze later willen worden komt vanzelf wel in beeld als de tijd daarvoor rijp is.”

“Het is een kracht om snel gegronde keuzes te kunnen maken.”

Toen ik 2 jaar geleden in contact met Nils Janssens kwam, had ik er behoefte aan om te sparren met iemand die dingen ziet die je zelf niet ziet. Mijn nadrukkelijke vraag was: Wat kan ik nog beter doen en hoe kan ik nog beter organiseren om te doen wat er op me af komt en wat ik daarnaast zelf nog wil bereiken?

Na veel spiegels voor te hebben gekregen en zelfkritisch te zijn, ben ik na een jaar intensieve sessies nog verder gegroeid in mijn rol als manager. Ik zie nu meer van wat er gebeurt om me heen op het bedrijf. Ik zie beter wat mensen denken en niet zeggen. Dat kan ik in de dagelijkse praktijk goed gebruiken.

Ook weet ik krachtige doelen te stellen en zorg nog beter dat vooraf alles goed in kaart is om juiste beslissingen te kunnen nemen. Dat levert me snelheid in praktisch denken op en het zorgt ervoor dat ik snel kaders kan scheppen. Dat is prettig voor mijzelf als manager, maar zeker ook voor mijn directe omgeving merk ik.

Dat sluit perfect aan op de belangrijkste kernwaarden van ons bedrijf: ‘service’ en ‘snelheid’. De klant is koning, we handelen snel, we leveren snel en we regelen het hoe dan ook.”. 

“Ik zie nu meer van wat er gebeurt om me heen op het bedrijf. Ik zie beter wat mensen denken en niet zeggen.”

 

 

Lees hier ook het verhaal van ondernemer Frans van Vijfeijken >>

Anything you ever wanted
within reason,
you either have it, or you weren't willing to do what was required to get it.

Dusan Djukich

"First say to yourself what you would be.
And then do what you have to do." 

Epictetus

"What separates the winners from the losers is how a person reacts to each new twist of fate." 

Donald Trump