Privacyverklaring NJ High End Coaching B.V.

NJ High End Coaching B.V. richt zich op resultaatgerichte coaching. Om de bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. In deze privacyverklaring informeert NJ High End Coaching u over het verwerken van persoonsgegevens van cliënten, relaties en gebruikers van de website www.nilsjanssens.com.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Naam: NJ High End Coaching B.V.
Gevestigd te: Moergestelseweg 16A, 5062 JW Oisterwijk
Contactpersoon: Nils Janssens
Telefoon: 06 15 33 39 56
E-mail: info@nilsjanssens.com

 1. Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden
 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s);
 • Adresgegevens bedrijf (eenmanszaken en VOF’s);
 • KvK nummer (eenmanszaken en VOF’s);
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummers (zakelijk, privé, vast, mobiel);
 • E-mailadressen;
 • Functie en arbeidsverleden;
 • Betaalgegevens zoals een bankrekeningnummer;
 • Klantnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s);
 • Foto.
 1. Grondslagen verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven, NJ High End Coaching hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Verwerkingsactiviteit persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaartermijnen

Contact

 • Doelen: Reageren op een contactverzoek via de website, contact met u opnemen in verband met een toekomstige samenwerking en/of om contact met u onderhouden in het kader van een opdracht of in het kader van relatieonderhoud na een opdracht.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Grondslagen: Toestemming, gerechtvaardigd belang en/of uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: Geen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk.

Informatie en/of offerte versturen

 • Doelen: Reageren op een informatieverzoek en/of het uitbrengen van een offerte.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Grondslag: Toestemming.
 • Bewaartermijn: Geen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk.

Agendabeheer

 • Doelen: (Telefonische) afspraken inplannen en het bevestigen van de afspraken per e-mail.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Grondslag: Toestemming en/of uitvoering overeenkomst.
 • Bewaartermijn: Geen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk.

Coaching van cliënten

 • Doelen: Leveren van diensten, coaching verlenen aan cliënten.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, huidige functie, arbeidsverleden (indien belangrijk voor de coaching).
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: Tot 7 jaar na beëindigen dienst.

Verzorgen van professionele trainingen

 • Doelen: Kennis overbrengen tijdens trainingen en trainingen opvolgen per e-mail en/of telefoon.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (indien na de training telefonisch contact gewenst is).
 • Grondslag: Toestemming.
 • Bewaartermijn: Tot 1 jaar na training.

Versturen nieuwsbrieven

 • Doelen: Kennis overbrengen, inspireren, informeren over diensten en/of aanbiedingen en uitnodigen voor trainingen.
 • Persoonsgegevens: Naam- en achternaam, e-mailadres.
 • Grondslag: Toestemming.
 • Bewaartermijn: Tot u zichzelf hiervoor afmeldt.

Versturen relatiegeschenken, attenties en kaarten

 • Doelen: Een attentie sturen voor een feestelijk moment zoals een jubileum of verjaardag of een zakelijk geschenk sturen in het kader van relatiebeheer.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, functie, arbeidsjaren, geboortedatum.
 • Grondslag: Toestemming.

Versturen facturen + ontvangen gelden

 • Doelen: Debiteurenbeheer, opdrachten financieel afhandelen.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer.
 • Grondslag: Uitvoering overeenkomst.
 • Bewaartermijn: 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht.

Betalen facturen

 • Doelen: Vergoedingen uitbetalen, administratie afhandelen.
 • Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer.
 • Grondslag: Uitvoering overeenkomst.
 • Bewaartermijn: 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht.

Recensie op de website plaatsen

 • Doelen: Een recensie van een cliënt zichtbaar maken voor potentiële cliënten.
 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, foto.
 • Grondslag: Toestemming.
 • Bewaartermijn: Totdat de persoon van wie de recensie afkomstig is laat weten aan NJ High End Coaching dat de review verwijderd moet worden.
 1. Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

NJ High End Coaching geeft aan in welke situaties u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als NJ High End Coaching persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting of om een overeenkomst te kunnen nakomen. In deze gevallen informeert NJ High End Coaching u over de gevolgen van een eventuele weigering om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarbij geldt dat NJ High End Coaching hier consequenties aan kan verbinden.

 1. Ontvangers van uw persoonsgegevens

NJ High End Coaching zal uw persoonsgegevens slechts verstrekken aan derden wanneer zij daartoe contractueel of wettelijk verplicht is of wanneer dat noodzakelijk is om haar dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen. Wanneer NJ High End Coaching uw gegevens doorgeeft aan derde partijen, gebeurt dit zorgvuldig met inachtneming van passende beveiligingsmaatregelen. NJ High End Coaching zal nimmer uw persoonsgegevens verkopen aan derden.

Uw gegevens worden (mogelijk) gedeeld met de volgende derden:

 • Website hosting
 • Websitesoftware: WordPress
 • E-mailservers
 • CRM-systeem
 • Boekhoudsysteem
 • Boekhouder
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Personal Assistant

Indien een partij die persoonsgegevens van NJ High End Coaching ontvangt de rol van verwerker heeft, dan heeft NJ High End Coaching met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge een (sub)verwerkersovereenkomst worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor verwerkers gelden. Derden die van NJ High End Coaching persoonsgegevens ontvangen kunnen ook zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. NJ High End Coaching is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens en beveiliging

NJ High End Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. NJ High End Coaching maakt gebruik van het CRM-systeem Temleader. Hierin worden de persoonsgegevens verwerkt. Teamleader beveiligt de gegevens onder andere door SSL-encryptie (Secure Sockets Layer) waardoor data niet leesbaar zijn voor derden die onrechtmatig toegang proberen te verkrijgen. NJ High End Coaching logt nooit in op een onbeveiligd netwerk.

 1. Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht om vergeten te worden;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om uw toestemming voor een verwerking in te trekken;
 • Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u een beroep wilt doen op een van deze rechten, neem dan contact op via info@nilsjanssens.com. Bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat NJ High End Coaching niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover wordt u in dat geval geïnformeerd. Van belang is dat het intrekken van uw toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming of het maken van bezwaar. Naast de hierboven genoemde rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door NJ High End Coaching bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Cookies

NJ High End Coaching maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet, mobiel of ander elektronisch apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend en uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als u de website bezoekt.

Functionele cookies
Deze cookies plaatst NJ High End Coaching om de website goed te laten werken. Zonder deze noodzakelijke cookies kan de website niet goed functioneren. Daarom heeft NJ High End Coaching geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookies.

Functionele cookies worden bewaard voor de duur van de browsersessie. Deze cookie worden tijdelijk geplaatst en automatisch van uw computer of ander elektronisch apparaat verwijderd nadat u het bezoek aan de website van NJ High End Coaching hebt beëindigd en de browser hebt afgesloten.

Analytische en marketing cookies
NJ High End Coaching maakt geen gebruik van analytische en marketing cookies.

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

NJ High End Coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2023.