Rene-Akkermans

De Kracht van Integriteit

 

Afspraken niet nakomen verzwakt je leven en maakt  transformatie onmogelijk.

Als ‘human performance coach’ heb ik veel ondernemers geholpen, maar een van mijn meest inspirerende verhalen is dat van John, een eigenaar van een groot bedrijf. John had moeite om afspraken na te komen, zowel zakelijk als persoonlijk. Dit had een negatieve invloed op zijn bedrijf en zijn gezinsleven. John zag echter niet in hoezeer zijn gebrek aan integriteit hem verzwakte, totdat ik hem confronteerde met de gevolgen van zijn gedrag.

 

Verantwoordelijkheid zijn voor gedrag

Ik liet John zien dat het niet nakomen van afspraken een sneeuwbaleffect heeft. Het ondermijnt het vertrouwen van anderen, schaadt relaties en kan leiden tot gemiste kansen. Ik confronteerde John met de harde waarheid dat zijn gebrek aan integriteit zijn bedrijf en zijn persoonlijke leven beïnvloedde, met name zijn relatie met zijn gezin.

John nam de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en besloot zichzelf te herbouwen als een zo integer mogelijk mens. Hij nam de noodzakelijke beslissing om zijn gedrag te veranderen en integriteit toe te passen in zijn leven en zijn bedrijf. Het was geen gemakkelijke weg, maar John was vastberaden om de veranderingen door te voeren die nodig waren voor een krachtige transformatie.

Integriteit eist een hoge mate van bewustzijn

Vanuit de visie van Werner Erhard, de grondlegger van coaching, een auteur en spreker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, wordt integriteit gezien als de staat van zijn waarin iemand trouw is aan zijn of haar eigen waarden, beloften en verantwoordelijkheden. Het gaat om eerlijkheid, congruentie en betrouwbaarheid in gedrag, woorden en acties, zowel naar zichzelf als naar anderen toe. Integriteit houdt in dat je integer handelt, zonder verborgen agenda’s of dubbele agenda’s, en dat je in overeenstemming bent met de waarheid en jouw morele principes. Het omvat ook verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van je keuzes en acties. In essentie gaat integriteit volgens Erhard over het hebben van een hoge mate van zelfbewustzijn en het leven vanuit eerlijkheid en authenthiciteit in alles wat je doet.

Integriteit leidt tot groei en succes

Met de tijd begonnen de veranderingen vruchten af te werpen. John merkte dat zijn gezinsleven verbeterde en dat zijn relatie met zijn kinderen en partner sterker werd. Hij zag ook positieve effecten in zijn bedrijf, waar medewerkers zijn voorbeeld volgden en meer integriteit toonden. John voelde zich trots en vervuld door de positieve veranderingen die hij had doorgevoerd in zijn leven en zijn bedrijf.

Dit verhaal illustreert de kracht van integriteit en hoe afspraken niet nakomen ons verzwakt, zowel zakelijk als persoonlijk. Het benadrukt het belang van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen voor ons gedrag en de bereidheid om veranderingen door te voeren. Het toont ook aan dat transformatie mogelijk is wanneer we bewust kiezen voor integriteit in ons leven en ons bedrijf. Als performance catalyst ben ik dankbaar dat ik John nog steeds kan begeleiden bij zijn reis naar het zijn van een zo integer mogelijk persoon en de positieve impact die dit heeft op zijn leven en zijn bedrijf. Integriteit is als een berg zonder einde. Hij zal het moeten blijven trainen. Dit verhaal bewijst weer hoe het implementeren van integriteit leidt tot groei en succes.

Bewustzijn, zoals Erhard het ziet, houdt in dat je jezelf en de wereld om je heen op een dieper niveau begrijpt. Het betekent bewust zijn van je gedachten, emoties, overtuigingen en gedragingen, en in staat zijn bewuste keuzes te maken op basis van dat inzicht.

De voordelen van een hoog niveau van bewustzijn zijn divers:

  • Helpt bij zelfinzicht
  • Bevordert effectievere communicatie
  • Stimuleert persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Ondersteunt morele integriteit
  • Leidt tot levensvoldoening.

In essentie stelt Erhard dat een hoog niveau van bewustzijn een sleutel is tot persoonlijke groei, transformatie en een vervuld leven. Het stelt mensen in staat om authentieker te zijn, betere keuzes te maken en effectievere relaties op te bouwen met anderen, terwijl ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en handelen in overeenstemming met hun innerlijke waarden.

 

 

Read John Voster’s experience here! >>

Anything you ever wanted
within reason,
you either have it, or you weren't willing to do what was required to get it.

Dusan Djukich

"First say to yourself what you would be.
And then do what you have to do." 

Epictetus

"What separates the winners from the losers is how a person reacts to each new twist of fate." 

Donald Trump